Mer om METANOL / More about METHANOL

BioMetanol - många möjligheter i framtiden
Biometanol brinner renare och effektivare i bensinmotorer än bensin och etanol. Perfekt som låginblandning för bensinbilar - är dessutom en allroundkemikalie för flyg, sjöfart, kemiindustri och elproduktion med turbiner eller bränsleceller.

Metanol idag

Uppdaterad 2020-10-09

-