Emission i VärmlandsMetanol AB Vi vill skapa en världsledande biodrivmedelsindustri

VärmlandsMetanol AB genomför en nyemission med företräde för nuvarande aktieägare under perioden 2019-04-01 t.o.m 2019-05-27. Emissionstiden är förlängd med anledning av att några fondförvaltare ej informerat sina kunder om emissionen.

Styrelsen för VärmlandsMetanol AB, 556607-7441, har 2019-03-01 beslutat att genomföra en nyemission främst riktad till nuvarande ägare. Beslutet innebär att bolaget ska ge ut högst 180 500 B-aktier till en kurs om 70 kronor per aktie. Fullständiga villkor finns i vår emissionsfolder som även kan beställas från info@varmlandsmetanol.se eller tel 0563-16560.

Teckningssedel- Fyll i blanketten i datorn och skriv ut och skicka in till admin@varmlandsmetanol.se eller fax 0563-16563 eller
VärmlandsMetanol AB, Box 61, 683 22 Hagfors.

Styrelsens beslut

Styrelsens och revisorns redogörelse inför emissionen

Teckningssedel kan skickas via mail, fax eller post:

admin@varmlandsmetanol.se eller
Fax: +46(0)563-165 63 eller
Postadress: VärmlandsMetanol AB, Box 61, 683 22 Hagfors

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

VärmlandsMetanol AB, Box 61, 683 22 Hagfors
Tel: +46(0)563-165 60
Fax: +46(0)563-165 63
Besöksadress: Gamla Brukskontoret, Geijersvägen 8, 683 40 Uddeholm

Firma: VärmlandsMetanol AB (publ)
Säte: Hagfors
Organisationsnummer: 556607-7441

Uppdaterad 2019-04-01