Årsstämma i VärmlandsMetanol 2019-06-25

VärmlandsMetanol AB håller årsstämma på hotell Monica (fd Kultur- & Konferenshuset) Folkets väg 1 i Hagfors kl 13.00 den 25 juni 2019. Inregistrering till stämman sker från kl 11.30. Före stämman serveras en lättare lunch kl 11.30-12.45.

Klicka på nedanstående länkar för att öppna dokument som pdf-filer.

Inbjudan

Anmälningsblankett

Förslag till dagordning

Anmälningsblankett ska vara oss tillhanda senast den 18 juni 2019 kl 16.00 via mail, fax eller post:

admin@varmlandsmetanol.se eller
Fax: +46(0)563-165 63 eller
Postadress: VärmlandsMetanol AB, Box 61, 683 22 Hagfors

Välkomna till årsstämman!

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

VärmlandsMetanol AB, Box 61, 683 22 Hagfors
Tel: +46(0)563-165 60
Fax: +46(0)563-165 63
Besöksadress: Gamla Brukskontoret, Geijersvägen 8, 683 40 Uddeholm

Firma: VärmlandsMetanol AB (publ)
Säte: Hagfors
Organisationsnummer: 556607-7441

Uppdaterad 2019-06-01